Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fo̤n˨˩ tʰḛ˧˩˧foŋ˧˧ tʰe˧˩˨foŋ˨˩ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fon˧˧ tʰe˧˩fon˧˧ tʰḛʔ˧˩

Danh từ

sửa

phồn thể

  1. Trạng thái phức tạp, đầy đủ.
    Tiếng Hoa phồn thể thì khó viết hơn tiếng Hoa giản thể.

Dịch

sửa