Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːŋ˧˥tʰa̰ːŋ˩˧tʰaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːŋ˩˩tʰa̰ːŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

tháng

  1. Khoảng thời gian khoảng chừng có chiều dài của một chu kỳ Mặt Trăng.
    Hoa gạo nở tháng ba.
    Suốt ba tháng hè vui chơi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)