Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs

⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+4E00 đến U+9FFF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).