Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Đồ quý giá, vậtgiá trị (đồ trang sức).
  2. Tài sản.
  3. Sự giàu có.

Đồng nghĩaSửa đổi

Sự giàu có