Tiếng Hà Lan sửa

Cấp Không biến Biến Bộ phận
naar nare naars
So sánh hơn naarder naardere naarders
So sánh nhất naarst naarste

Tính từ sửa

naar (so sánh hơn nare, so sánh nhất naarder)

  1. khó ưa, xấu: không thú vị

Trái nghĩa sửa

leuk, gezellig

Giới từ sửa

naar

  1. đi, đến: chỉ nơi mà ai đi