Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈveɪn]

Danh từSửa đổi

vein /ˈveɪn/

 1. (Giải phẫu) Tĩnh mạch.
  pulmonary veins — tĩnh mạch phổi
 2. (Thực vật học) Gân ; (động vật học) gân cánh (sâu bọ).
 3. Vân (đá, gỗ).
 4. (Ngành mỏ) Mạch.
  a vein of coal — mạch than
 5. Nguồn cảm hứng.
  the poetic vein — nguồn thơ
  to be in vein of doing something — đang thứ muốn làm việc gì
 6. Đặc tính; tâm trạng, xu hướng.
 7. Lối, điệu.
  to speak in a humorous vein — nói theo lối hài hước

Ngoại động từSửa đổi

vein ngoại động từ /ˈveɪn/

 1. Sơn giả vân, vẽ giả vân (lên vật gì).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi