Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ʔk˨˩ tïŋ˧˥ɗa̰k˨˨ tḭ̈n˩˧ɗak˨˩˨ tɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗak˨˨ tïŋ˩˩ɗa̰k˨˨ tïŋ˩˩ɗa̰k˨˨ tḭ̈ŋ˩˧

Danh từ sửa

đặc tính

  1. Tính chất riêng, không giống với tính chất các sự vật khác.
    Thích cái mới, cái lạ là đặc tính của tuổi trẻ.

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa