Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+6587, 文
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6587

[U+6586]
CJK Unified Ideographs
[U+6588]

Tra cứu sửa

Bút thuận
 

Chuyển tự sửa

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Sự tiến hóa của chữ
Thương Tây Chu Chiến Quốc Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Giáp cốt văn Kim văn Thẻ tre và lụa thời Sở Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
         

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Văn chương.
  2. Văn hóa.
  3. Sự viết.