Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨəʔən˧˥jɨəŋ˧˩˨jɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨə̰n˩˧vɨən˧˩vɨə̰n˨˨

Danh từ sửa

vưỡn

  1. (Biệt ngữ xã hội) Vẫn.