Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mon˧˧moŋ˧˥moŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mon˧˥mon˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

môn

 1. (Kng.) . Khoai môn (nói tắt).
  Ra môn ra khoai.
 2. (Kng.) . Môn học hoặc bộ môn (nói tắt).
  Môn toán.
  Môn xạ kích.
  Thi ba môn.
  Môn châm cứu.
 3. (Thgt.) . Mặt đặc biệt (nói về một tính cách, một hoạt động nào đó, hàm ý châm biếm hoặc mỉa mai); khoa.
  Chỉ được cái môn nói khoác.
  Môn ăn diện thì nó nhất.
 4. (Thgt.; kết hợp hạn chế) . người, cùng một loại xấu như nhau.
  Chúng nó đều cùng một môn cả.
 5. (Kết hợp hạn chế) . Phương thuốc đông y.
  Môn thuốc gia truyền.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

môn

 1. (Nùng Inh) ghế.

Tham khảo sửa