Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
van˧˥ja̰ŋ˩˧jaŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
van˩˩va̰n˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

vắn

  1. Ngắn.
    Than vắn thở dài.
    Giấy vắn tình dài.

Tham khảo sửa