Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vun˧˧juŋ˧˥juŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vun˧˥vun˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

vun

  1. Gom vật rời cao lên cho gọn.
    Vun gốc cây.
    Vun rác vào cho dễ hốt.
    Vun luống.

Tham khảo sửa