Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vun˧˧juŋ˧˥juŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vun˧˥vun˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

vun

  1. Gom vật rời cao lên cho gọn.
    Vun gốc cây.
    Vun rác vào cho dễ hốt.
    Vun luống.

Tham khảo

sửa