Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨe˧˧tʂe˧˥tʂe˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂe˧˥tʂe˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trê

  1. Cá trê nói tắt.
    Con trê cũng tiếc, con giếc cũng muốn. (tục ngữ)

Ghi chú sử dụng sửa

  • Phân biệt với “chê”.

Dịch sửa

Tham khảo sửa