Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+8F1C, 輜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F1C

[U+8F1B]
CJK Unified Ideographs
[U+8F1D]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Xe bò không lá chắn (để chở hàng).

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

tri, truy, chuy

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨi˧˧ ʨwi˧˧ ʨwi˧˧tʂi˧˥ tʂwi˧˥ ʨwi˧˥tʂi˧˧ tʂwi˧˧ ʨwi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂi˧˥ tʂwi˧˥ ʨwi˧˥tʂi˧˥˧ tʂwi˧˥˧ ʨwi˧˥˧