Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hɔ̰j˧˩˧ va̰ʔn˨˩hɔj˧˩˨ ja̰ŋ˨˨hɔj˨˩˦ jaŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hɔj˧˩ van˨˨hɔj˧˩ va̰n˨˨hɔ̰ʔj˧˩ va̰n˨˨

Động từ sửa

hỏi vặn

  1. Hỏi liền sau mỗi câu trả lời, mỗi lần lấn sâu hơn vào những chi tiết hay khía cạnh khiến người trả lời khó giấu giếm hoặc bị dồn vào thế rối trí.
    Hỏi vặn cho tên gian phải thú.
    Giám khảo hỏi vặn thí sinh như muốn đánh trượt.

Tham khảo sửa