Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̰ːn˧˩˧kʰaːŋ˧˩˨kʰaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːn˧˩xa̰ːʔn˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

khản

  1. Khô cổ, nói tiếng trầm.
    Khóc khản cả tiếng.

Tham khảo sửa