Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ tɨ̤˨˩jan˧˥˧˧jan˧˧˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥˧˧ɟajŋ˧˥˧˧˧

Từ nguyên Sửa đổi

Từ (danh, “tên”) + (từ).

Danh từ Sửa đổi

danh từ

  1. Từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm...
  2. Từ biểu thị ý nghĩa sự vật, đối tượng, thường làm chủ ngữ trong câu.
  3. Từ dùng trong khẩu ngữ thay cho thuật ngữ.
    Danh từ khoa học.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi