Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ tɨ̤˨˩jan˧˥˧˧jan˧˧˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥˧˧ɟajŋ˧˥˧˧˧

Từ nguyên

sửa

Từ (danh, “tên”) + (từ).

Danh từ

sửa

danh từ

  1. Từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm...
  2. Từ biểu thị ý nghĩa sự vật, đối tượng, thường làm chủ ngữ trong câu.
  3. Từ dùng trong khẩu ngữ thay cho thuật ngữ.
    Danh từ khoa học.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa