Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔj˨˩ tɨ̤˨˩ɗa̰ːj˨˨˧˧ɗaːj˨˩˨˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːj˨˨˧˧ɗa̰ːj˨˨˧˧

Đại từSửa đổi

đại từ

  1. Đại từ là từ dùng để xưng hô, để chỉ vào sự vật hay sự việc, thay thế cho danh từ, động từ và tính từ trong câu để tránh khỏi lặp những từ ngữ ấy, tránh để câu bị lủng củng khi lặp từ nhiều lần. ..................................................................................

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi