Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰ʔŋ˨˩tʰa̰ŋ˨˨tʰaŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaŋ˨˨tʰa̰ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thặng

  1. Thừa ra.
    Số tiền nộp thặng ba mươi đồng.

Tham khảo sửa