Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨə̰ʔŋ˨˩tʰɨə̰ŋ˨˨tʰɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨəŋ˨˨tʰɨə̰ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thượng

 1. "Thượng thư" nói tắt.
  Cụ thượng.

Tính từ sửa

thượng

 1. Cao nhất.
  Gác thượng.
 2. phía trên.
  Làng thượng.
  Xóm thượng.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Động từ sửa

 1. Nhảy lên, ngồi lên (thô tục).
  Thằng bé thượng lên bàn.
 2. Dâng lên đưa lên trên.
  Thượng sớ.

Tham khảo sửa