Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiə̤m˨˩ɗiəm˧˧ɗiəm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiəm˧˧

Danh từ sửa

điềm

  1. Một thứ có ám chỉ điều gì đó.
    Tôi cảm giác có điềm xấu.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)