Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈpeɪɫ]

Ngoại động từSửa đổi

pale ngoại động từ /ˈpeɪɫ/

 1. Làm rào bao quanh, quây rào.
 2. Làm tái đi, làm nhợt nhạt, làm xanh xám.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

pale nội động từ /ˈpeɪɫ/

 1. Tái đi, nhợt nhạt, xanh xám.
 2. (Nghĩa bóng) Lu mờ đi.
  my work paled beside his — công trình của tôi lu mờ đi bên cạnh công trình của anh ấy

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

pale /ˈpeɪɫ/

 1. Tái, nhợt nhạt, xanh xám.
  to be pale with fear — sợ xanh mặt
  to look pale — trông nhợt nhạt
  to turn pale — tái đi
 2. Nhợt (màu); lờ mờ, yếu ớt (ánh sáng).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
pale
/pal/
pales
/pal/

pale gc /pal/

 1. Mái (chèo).
 2. Cánh (cánh quạt máy bay).
 3. Lá guồng (tàu thủy).
 4. Tấm chắn (dòng nước).
 5. (Tôn giáo) Khăn phủ bình rượu lễ.

Tham khảoSửa đổi