Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɔ̰ʔ˨˩ɲɔ̰˨˨ɲɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɔ˨˨ɲɔ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhọ

  1. vết đen bẩn.
    Nhọ má..
    Xử nhọ..
    Đối đãi tồi tệ. (thtục):.
    Vì chuyện xích mích nhỏ mà xử nhọ với nhau.

Tham khảo sửa