Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈmɑɪ]

Tính từSửa đổi

my sở hữu /ˈmɑɪ/

  1. Của tôi.

Thán từSửa đổi

my /ˈmɑɪ/

  1. Oh, my! ôi chao ôi!, úi, chà chà!

Tham khảoSửa đổi