Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məːn˧˧məːŋ˧˥məːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məːn˧˥məːn˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

mơn

  1. Lấy ngón tay xoa sẽ.
    Mơn mái tóc.
  2. Gợi.
    Mơn cho người ta nói.
  3. Chiều chuộng.
    Mơn con.

Tham khảo sửa