Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mɔ̰ʔn˨˩mɔ̰ŋ˨˨mɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mɔn˨˨mɔ̰n˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

mọn

  1. Nhỏ bé lắm.
    Lễ mọn lòng thành.
  2. Nhỏ, ở trình độ thấp.
    Tài mọn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa