Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məːn˧˥mə̰ːŋ˩˧məːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məːn˩˩mə̰ːn˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mớn

  1. Chỗ chứa ngườihàng trong thuyền.
    Sao cô ăn nói ỡm ờ,.
    Thuyền anh chật mớn cô chờ làm sao. (ca dao)

Tham khảo sửa