Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məːn˧˥mə̰ːŋ˩˧məːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məːn˩˩mə̰ːn˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

mớn

  1. Chỗ chứa ngườihàng trong thuyền.
    Sao cô ăn nói ỡm ờ,.
    Thuyền anh chật mớn cô chờ làm sao. (ca dao)

Tham khảo

sửa