Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
muən˧˧muəŋ˧˥muəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muən˧˥muən˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

muôn

  1. Như vạn
    Muôn người như một.

Tham khảo sửa