Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṵʔn˨˩mṵŋ˨˨muŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mun˨˨mṵn˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

mụn

  1. Nhọt nhỏ nổingoài da.
    Mặt đầy mụn.
  2. Mảnh, mẩu.
    Mụn vải.
  3. Đứa con (nói nhà hiếm con).
    Hiếm hoi, được có vài mụn.

Tham khảo

sửa