Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨʔɨə˧˥lɨə˧˩˨lɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨ̰ə˩˧lɨə˧˩lɨ̰ə˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lữa

  1. Nhiều lần, lâu ngày.
    Chơi với nhau đã lữa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa