Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɔp˧˥lɔ̰p˩˧lɔp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɔp˩˩lɔ̰p˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

lóp

  1. Lõm vào.
    Lóp má.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Quảng Lâm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

lóp

  1. áo.