Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
həː˧˧həː˧˥həː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həː˧˥həː˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

  1. Đưa vào gần nơi toả nhiệt cho khô, cho nóng lên.
    quần áo cho khô.
    tay cho đỡ cóng.

Tham khảo sửa