Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨo̰ʔp˨˩ʨo̰p˨˨ʨop˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨop˨˨ʨo̰p˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chộp

  1. Đưa tay rất nhanh để nắm lấy.
    Cậu bé chộp một củ trong mẹt khoai của bà lão.
  2. Bắt rất nhanh gọn.
    Chộp gọn toán cướp.

Tham khảo sửa