Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣap˧˥ɣa̰p˩˧ɣap˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣap˩˩ɣa̰p˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gắp

 1. Cặp bằng thanh tre chẻ đôi để kẹp thịt hay đem nướng.
  Nướng thế nào mà cháy cả cái gắp
 2. Lượng thịt hay kẹp lại nướng.
  Ba đồng một gắp, lẽ nào chẳng mua. (ca dao)

Động từ sửa

gắp

 1. Dùng đũa lấy thức ăn.
  Liệu cơm mà.
  Mắm. (tục ngữ)

Tham khảo sửa