Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /dɪ.ˈspætʃ/

  Hoa Kỳ  [dɪ.ˈspætʃ]

Danh từSửa đổi

dispatch /dɪ.ˈspætʃ/

 1. Sự gửi đi (thư, thông điệp... ); sự sai phái đi.
 2. Sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời.
  happy dispatch — sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản)
 3. Sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn.
  to do something with dispatch — khẩn trương làm việc gì
  the matter reqires dispatch — vấn đề cần giải quyết khẩn trương
 4. (Ngoại giao) Bản thông điệp, bản thông báo.
 5. Hãng vận tải hàng hoá.

Ngoại động từSửa đổi

dispatch ngoại động từ /dɪ.ˈspætʃ/

 1. Gửi đi (thư, thông điệp... ); sai phái đi.
 2. Đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai).
 3. Giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì).
 4. Ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm... ).

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

dispatch nội động từ /dɪ.ˈspætʃ/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Làm nhanh gọn, làm gấp.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi