Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ʔn˨˩ ta̰ːj˧˩˧jə̰ŋ˨˨ taːj˧˩˨jəŋ˨˩˨ taːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vən˨˨ taːj˧˩və̰n˨˨ taːj˧˩və̰n˨˨ ta̰ːʔj˧˩

Động từSửa đổi

vận tải

  1. Chuyên chở người hoặc đồ vật trên quãng đường tương đối dài.
    Vận tải hàng hoá.
    Vận tải đường thuỷ.
    Máy bay vận tải.
    Công ti vận tải.

Tham khảoSửa đổi