Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨə̰ʔm˨˩ɗɨə̰m˨˨ɗɨəm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨəm˨˨ɗɨə̰m˨˨

Tính từ

sửa

đượm

  1. Tính chất giữ lửa đều và lâu.
    Ngọn đuốc cháy đượm lửa.

Động từ

sửa

đượm

  1. Thấm sâu vào bản chất.
    Bài học đượm triết lý nhân văn.
  2. Ẩn giấu bên trong một cái gì.
    Đôi mắt đứa trẻ đượm buồn.