Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨə̰ʔm˨˩ɗɨə̰m˨˨ɗɨəm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨəm˨˨ɗɨə̰m˨˨

Tính từ sửa

đượm

  1. Tính chất giữ lửa đều và lâu.
    Ngọn đuốc cháy đượm lửa.

Động từ sửa

đượm

  1. Thấm sâu vào bản chất.
    Bài học đượm triết lý nhân văn.
  2. Ẩn giấu bên trong một cái gì.
    Đôi mắt đứa trẻ đượm buồn.