Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤jŋ˨˩jan˧˧jan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

giành

  1. Đồ đan bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao.
    Giành đầy đất.

Động từ sửa

giành

  1. Chiếm lấy bằng sức mạnh.
    Kháng chiến để giành độc lập.

Tham khảo sửa