Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣajŋ˧˧ɣan˧˥ɣan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣajŋ˧˥ɣajŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ganh

  1. Cố giành lấy phần hơn.
    Ganh nhau học tập.

Tham khảo sửa