Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧jan˧˥jan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥ɟajŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

danh

  1. Từ dùng để chỉ một người nào khi gọi tên (cũ).
    Danh Chép, danh Mè, danh Măng, danh Trắm (Trê Cóc)
  2. Tiếng tăm.
    Phải có danh gì với núi sông (Nguyễn Công Trứ)

Tham khảo sửa