Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kṵʔm˨˩kṵm˨˨kum˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kum˨˨kṵm˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

cụm

 1. Khối gồm những cây nhỏ cùng một gốc, những chiếc cùng một cànhnhững bông hoa liền cuống, chụm lại với nhau.
  Cụm hoa.
  Cụm rau thơm.
  Cụm lá.
 2. Khối gồm những nhà hoặc những vật liền sát nhau.
  Cụm pháo hoa.
  Cụm dân cư.

Tham khảo sửa