Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰n˧˩˧kəŋ˧˩˨kəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kən˧˩kə̰ʔn˧˩

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

cẩn

  1. Khảm.
    Đồ vật cẩn xà cừ.

Tham khảo Sửa đổi