Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /bɪ.ˈlɔŋ/
  Hoa Kỳ

Nội động từSửa đổi

belong nội động từ /bɪ.ˈlɔŋ/

 1. Thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu.
  the power belongs to the people — chính quyền thuộc về tay nhân dân
 2. Thuộc vào (chỗ nào), ở (chỗ nào).
  where do these things belong? — những thứ này để vào chỗ nào?
  where it belongs — đúng chỗ
  to belong in — (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) ở chỗ nào
  to belong here — là người; ở đây; ở đúng ngay dưới đầu đề này
 3. Thuộc về bổn phận của, là việc của; có liên quan tới.
  it belongs to you investigate the matter — bổn phận của anh là phải điều tra vấn đề
 4. Thuộc vào loại.
  whales belong among the mammals — cá voi thuộc loài có vú
 5. hội viên của.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi