Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓṵʔm˨˩ɓṵm˨˨ɓum˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓum˨˨ɓṵm˨˨

Động từ

sửa

bụm

  1. Lấy tay bịt miệng.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)