Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləʔəm˧˥ləm˧˩˨ləm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lə̰m˩˧ləm˧˩lə̰m˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lẫm

  1. Nhà chứa thóc.

Tham khảo sửa