Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ə.ˈsuːm/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từ

sửa

assume ngoại động từ /ə.ˈsuːm/

 1. Mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất... ).
  his illness assumes a very grave character — bệnh của anh ta có vẻ nặng
  to assume the name of — mang tên là, lấy tên là
 2. Làm ra vẻ, giả bộ.
  to assume a look of innocence — làm ra vẻ ngây thơ
  to assume airs — lên mặt, lên râu, làm ra vẻ ta đây
 3. Cho rằng (là đúng); giả sử (là đúng), thừa nhận.
  let's assume that this is true — chúng ta hãy cho điều này là đúng
 4. Nắm lấy, chiếm lấy.
  to assume power — nắm chính quyền
 5. Đảm đương, gánh vác, nhận vào mình.
  to assume responsibility — gánh vác một trách nhiệm

Thành ngữ

sửa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa