Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ː˧˩˧ sɨ̰˧˩˧jaː˧˩˨ ʂɨ˧˩˨jaː˨˩˦ ʂɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˩ ʂɨ˧˩ɟa̰ːʔ˧˩ ʂɨ̰ʔ˧˩

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

giả sử

  1. Từ dùng để nêu một giả thiết, thường là trái với thực tế, làm căn cứ suy luận, chứng minh.
    Giả sử không có anh ấy thì việc chắc không xong.
    Giả sử có người hỏi, anh sẽ trả lời ra sao?

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa