Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tən˧˥ kəwŋ˧˧tə̰ŋ˩˧ kəwŋ˧˥təŋ˧˥ kəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tən˩˩ kəwŋ˧˥tə̰n˩˧ kəwŋ˧˥˧

Động từ sửa

tấn công

  1. Đánh trước vào quân địch.
    Tấn công đồn địch.
  2. Tác động trước để dồn đối phương vào thế ít nhiều bị động.
    Tấn công ngoại giao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa