Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈsuːmd]

Động từSửa đổi

assumed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của assume.

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

assumed /ə.ˈsuːmd/

  1. Làm ra vẻ, giả bộ.
    with assumed indifference — làm ra vẻ thờ ơ
  2. Giả, không có thật.
    assumed name — tên giả, tên mượn
  3. Được mệnh danh là đúng, được cho là đúng, được thừa nhận.

Tham khảoSửa đổi