Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Tính từSửa đổi

cộng sản

  1. Tên của một chủ nghĩa được phát triển bởi Karl Marx và Friedrich Engels vào giữa thế kỷ 19 theo mô hình kinh tế xã hộihệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập xã hội phi nhà nước, không giai cấp, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất nói chung.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. Morris, William (Bản mẫu:rfdate) News from nowhere[1] (bằng tiếng Anh) Phiên bản trực tuyến được truy cập vào tháng 1 năm 2008.